Copyright 2019 - ОШ ''Владимир Роловић''

Области сарадње са породицом

Родитељи/старатељи треба да буду детаљно информисани о свим аспектима школског живота и образовног процеса који се посредно или непосредно тичу њихове деце и њих, као и о могућностима на које све начине могу да се укључују у рад школе и да дају свој допринос унапређењу квалитета васпитно-образовног процеса

Информисање родитеља и старатеља:

  • креирање странице намење родитељима на сајту Школе
  • организовање Отворених врата – термина када родитељи имају могућност да са наставницима разговарају о раду и напредовању ученика
  • месечно организовање Отвореног дана, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду
  • организовање и реализација родитељских састанака

Укључивање родитеља и старатеља у процес одлучивања:

  • укључивање родитеља у Савет родитеља Школе,
  • укључивање родитеља у Школски одбор,
  • укључивање родитеља у рад свих тимова на нивоу школе (самовредновање, развојно планирање, сарадња са локалном заједницом и породицом и сл.),
  • испитивање потреба и очекивања родитеља анкетирањем на крају сваког полугодишта,
  • родитељи ученика из осетљивих и маргинализованих група (социјална ускраћеност, сметње у развоју, инвалидитет и др.) имају могућност да учествују у индивидуалном образовном плану, да по потреби предлажу спољне сараднике у тиму који се бави образовним планом, као и да дају одобрење за спровођење тог индивидуалног образовног плана

Водич за избор занимања:  http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

Мали тест "калкулатор" који вам оквирно може показати које области вам одговарају можете наћи и урадити на:

http://prijemni.infostud.com/kalkulator-za-profesionalnu-orijentaciju

Званичан линк Националне службе за запошљавање

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/saveti/profesionalna_orijentacija__kako_odabrati_zanimanjez.cid272

Мала матура (бесплатана припрема за

завршни испит он лине)

http://mala-matura.com/stranica/24/zavrsni-ispit-polaganje-i-priprema

Контакт

Адреса: Омладинско шеталиште 10

Rakovica (Beograd)

Број телефона: 011/233-28-82

Основна школа “Владимир Роловић” налази се у Раковици, једној од градских општина града Београда. Име носи по народном хероју Југославије, Владимиру Роловићу.

Корисни линкови

Званична презентациjа Министарства просвете Републике Србиjе
http://www.mpn.gov.rs/

Mатематичко такмичење Мислиша
http://www.mislisa.rs

Mатематичко друштво Архимедес
http://www.arhimedes.co.rs/

Тестови из математике за основце
http://oliver.glogonj.net/?page_id=37

Математирање, решени задаци за квалификациони испит
http://www.matematiranje.com/index.html