Copyright 2024 - ОШ ''Владимир Роловић''

Јавна набавка – "Опрема за дојаву пожара"

ЈАВНА НАБАВКА –ИСПОРУКА И ПОСТАВЉАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 01/20

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 01/20

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 01/20

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 01/20

 

Измена позива за достављање понуда заведен под бројем 85 од 07.2.2020. године

Измена позива за достављање понуда заведен под бројем 87 од 07.2.2020. године

Пројектори

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 05/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ШКОЛСКОГ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ОШ“ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 05/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ШКОЛСКОГ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА ОШ“ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“

Измена конкурсне документације

Измена позива за подношење понуда

Екскурзије и настава у природи

Измена конкурсне документације 3

Измена конкурсне документације 2

Измена конкурсне документације 1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 04/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ

Јавна набавка услуге физичког обезбеђења

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 02/18

Измене и допуне конкурсне документације:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Дел.бр. 144 од 09.03.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Деловодни број: 138, од 07.3.2018. године

Питања и одговори везани за конкурсну документацију:

1. Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 02/18 

2. Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 02/18 

Одлука о додели уговора услуге физичког обезбеђења

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка електричне енергије

На основу члана 39 и 61 Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању постпка број 220. од 12.4.2017.  године, наручилац ОШ ''Владимир Роловић'' позива сва заинтересова лица да поднесу своју писану понуду, у склалду са конкурсном документацијом за набавку ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности,  добра:  набавка електричне енергије за  ОШ ''Владимир Роловић''.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Контакт

Адреса матичне школе: Омладинско шеталиште 10

Адреса издвојеног одељења: 17. Октобар 108

Раковица, Београд

Бројеви телефона: 

Директор школе: 011/2332882

Секретар школе: 011/2332882

Издвојено одељење: 011/2336401

E-mail adresa: os-v.rolovic@mts.rs

Корисни линкови

Званична презентациjа Министарства просвете Републике Србиjе
http://www.mpn.gov.rs/

Mатематичко такмичење Мислиша
http://www.mislisa.rs

Mатематичко друштво Архимедес
http://www.arhimedes.co.rs/

Тестови из математике за основце
http://oliver.glogonj.net/?page_id=37

Математирање, решени задаци за квалификациони испит
http://www.matematiranje.com/index.html