• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2024 - ОШ ''Владимир Роловић''

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

У први разред 1. септембра 2019. године према Закону о основном образовању и васпитању полазе деца рођена од 01.03.2012. до 28.02.2013. године.
 
Деца рођена у периоду од 01.03. до 31.08.2013. могу се пријавити за превремени упис и полазак у школу.
 
Деца која територијално не припадају одређеној школи могу се уписати у изабрану школу уколико то допуштају просторне могућности жељене школе. Захтев за одобравање уписа се подноси најкасније до 01.02.2019. године у секретаријату школе. Школа ће подносиоце обавестити о одлуци најкасније до 30.04.2019.
 
Упис деце за полазак у школу почеће 01.04. и трајаће све до 31.05.2019. године.
 
 Приликом уписа достављају се следећа документа :
- Доказ о здравственом прегледу детета који се добија од надлежног педијатра;
- Лична карта родитеља или старатеља (на увид).
 
- НОВО!!! – На основу обавештења о новој процедури уписа у први разред основне школе које је прописано од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, родитељи, односно старатељи неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају документа (Извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта)  у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.
 
Наиме, Министарсво просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у РС, почев од школске 2019/2020. године. Министарство ће путем наведеног софтвера, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова, обезбедити да се наведена документа прибављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи ( „ Службени гласник РС“, број 27/18).
 
Напомена: И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној фирми. 
 
Уверење да је дете похађало припремни предшколски програм се доставља накнадно.
 
Упис деце за полазак у школу могу вршити искључиво родитељи, односно њихови старатељи!

Контакт

Адреса матичне школе: Омладинско шеталиште 10

Адреса издвојеног одељења: 17. Октобар 108

Раковица, Београд

Бројеви телефона: 

Директор школе: 011/2332882

Секретар школе: 011/2332882

Издвојено одељење: 011/2336401

E-mail adresa: os-v.rolovic@mts.rs

Корисни линкови

Званична презентациjа Министарства просвете Републике Србиjе
http://www.mpn.gov.rs/

Mатематичко такмичење Мислиша
http://www.mislisa.rs

Mатематичко друштво Архимедес
http://www.arhimedes.co.rs/

Тестови из математике за основце
http://oliver.glogonj.net/?page_id=37

Математирање, решени задаци за квалификациони испит
http://www.matematiranje.com/index.html